DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 3 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14387
Title: Історіографічний дискурс політичної діяльності Миколи Скрипника: національні пріоритети
Authors: Виговський, Микола Юрійович
Keywords: історіографія
біографістика
освіта
нарком освіти
М.Скрипник
партійна номенклатура
историография
биографистика
просвещение
нарком просвещения
партийная номенклатура
Н. Скрипник
M. Skrypnyk
biography studies
historiography
education
Commissar of education
the party nomenklatura
Issue Date: 2006
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Виговський М. Ю. Історіографічний дискурс політичної діяльності Миколи Скрипника: національні пріоритети / М. Ю. Виговський // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 6: Історичні науки. - Київ : НПУ , 2006. - Вип. 3. - С. 211-218
Series/Report no.: Серія 6, вип.3;
Abstract: Завдання цієї статті полягає в критичному переосмисленні положень, висновків і припущень, які висловлені в історичній літературі різних років, а також у з'ясуванні світоглядних уподобань та національних пріоритетів наркома освіти Миколи Скрипника
Задача этой статьи состоит в критическом переосмыслении положений, выводов и предположений, высказанных в исторической литературе разных лет, а также в выяснении мировоззренческих предпочтений и национальных приоритетов наркома просвещения Николая Скрипника
The purpose of this article is a critical rethinking of the provisions of the conclusions and assumptions made in the historical literature of different years and also to clarify the ideological preferences and national priorities of the Commissar of education Mykola Skrypnyk
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14387
Appears in Collections:Випуск 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vygovskyy.pdf451.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.