DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14235
Title: Специфіка історичних процесів в умовах глобалізації
Authors: Вашкевич, Віктор Миколайович
Keywords: історичний процес
історична свідомість
умови
підстава
the historic process
historic consciousness
conditions
the basis
исторический процесс
историческое сознание
условия
основание
Issue Date: 2010
Publisher: ВІР УАН
Citation: Вашкевич В. М. Специфіка історичних процесів в умовах глобалізації / В. М. Вашкевич // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: науковий вісник: збірник наукових праць. - Київ: ВІР УАН, 2010. - Вип. 36. - С. 174-182
Abstract: Розглядається поняття історичного процесу у якості умов формування історичної свідомості молоді. При цьому умови суттєво доповнюють підставу, тобто те, що іманентно утримується, з одного боку, у структурі особистості, а з іншого – зафіксовано у колективному підсвідомому і спонтанно виходить назовні через психологію натовпу.
Review of notions of the historic process as conditions to form historic consciousness in the youths. At that, the conditions considerably add to the basis, in particular, something which is, on the one hand, immanent in the structure of an individual, and on the other hand, is fixed the collective unconsciousness, and would spontaneously be let out through the mob psychology.
Рассматривается понятие исторического процесса в качестве условий формирования исторического сознания молодежи. При этом условия существенно дополняют основание, то есть то, что имманентно содержится, с одной стороны, в структуре личности, а с другой – зафиксировано в коллективном подсознании и спонтанно выходят наружу через психологию толпы.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14235
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vashkevych.pdfОсновна стаття89.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.