DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14205
Title: Трансформації програмово - методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку ( друга половина XX - початок XXI століття)
Authors: Довбня, Софія Олегівна
Keywords: трансформації
ігрова діяльність
програма
програмово-методичне забезпечення
дошкільне виховання
дошкільна освіта
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди»
Citation: Довбня С. Трансформації програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) / Софія Довбня // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 36, Том ІV (64) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2015. – С. 189–202
Abstract: Дана стаття присвячена пробпемі трансформації програмово- методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку у другій половині XX - на початку XXI століття. Визначено сутність феномена «програмово-методичне забезпечення ігрової діяльності» яквзаємозалежне утворення системного характеру, ідо відображає зміст програми з ігрової діяльності і є підгрунтям для створення навчально-методичних видань фахової спрямованості, узагальнення та поширення передового досвіду, що забезпечують організацію ігрової діяльності дітей дошкільного віку в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу, уточнено поняття«трансформація»,«ігрова діяльність», «програма», «методичне забезпечення». Проаналізовано й систематизовано еволюцію програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку та джерельну базу дослідження.
Description: Узагальнений аналіз наукових здобутків учених і методичних підходів педагогів-практиків другої половини XX - початку XXI ст., надав можливість стверджувати, що результати дослідження трансформації програмово-мето¬дичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку та визначення основних чинників його становлення на законодавчому ґрунті І модернізації на національному ґрунті, є визначальними для стратегії впровадження про грамово-методичного забезпечення в сучасну освітню практику дошкільних навчальних закладів. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми Напрямами подальших наукових розвідок можуть слугувати такі актуальні питання: відображення тендерного підходу в змісті ігрової діяльності дітей ^дошкільного віку; дослідження педагогічного супроводу ігрової діяльності в с^зарубіжних освітніх системах; джерела національного компонента ігрової діяль- I—юсті і їх вплив на формування національної свідомості особистості тощо.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14205
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
transformatsiya_prog_metod.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.