DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 4(74) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14141
Title: Корекція зросто-вагових показників студентів технічних ВНЗ для покращення їх фізичної підготовленості при самостійному тренуванні
Authors: Корюкаєв, М. М.
Keywords: зріст
вага
спритність
рост
вес
ловкость
height
weight
dexterity
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Корюкаєв М. М. Корекція зросто-вагових показників студентів технічних ВНЗ для покращення їх фізичної підготовленості при самостійному тренуванні / М. М. Корюкаєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 4 (74). - C. 49-53
Abstract: Програма з фізичного виховання у вищій школі не дає можливості здійснювати повноцінний вплив на розвиток фізичних якостей студентів. Цьому повинна сприяти їх самостійна тренувально-оздоровча робота. Але, щоб вона проводилась ефективно, треба коригувати зросто-вагові показники студентів і встановити контроль за рівнем розвитку їх фізичних якостей.
Программа по физическому воспитанию в высшей школе не может оказывать полноценное воздействие на развитие физических качеств студентов. Этому должна способствовать их самостоятельная тренировочно-оздоровительная работа. Но для того, чтобы она проводилась эффективно, необходимо корректировать росто-весовые показатели студентов и установить контроль за уровнем развития их физических качеств.
The physical training program in the higher school cannot give a full effect at development of student’s physical skills. That problem must be solved by individual training-improving work. But for this effect realize it is need to establish simple control of level of student physical skills development, first of all stamina: force, flexibility like primary skills.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14141
Appears in Collections:Випуск 4(74)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korukaev.pdf331.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.