DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 3 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14073
Title: Із історії становлення соціології літератури в Україні в другій половині ХІХ ст. та у 20-ті роки ХХ ст.
Authors: Алієва, Л.
Keywords: соціологія літератури
національна культура
соціологія народного читання
художня література
социология литературы
национальная культура
социология народного чтения
художественная литература
sociology
reading people
sociology of literature
national culture
literature
Issue Date: 2006
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Алієва Л. Із історії становлення соціології літератури в Україні в другій половині ХІХ ст. та у 20-ті роки ХХ ст. / Л. Алієва // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету ім. М.П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 6: Історичні науки. - Київ : НПУ , 2006. - Вип. 3. - С. 28-37
Series/Report no.: Серія 6, вип.3;
Abstract: В статті йдеться про те, що необхідність більш повного бачення розвитку національної культури актуалізує дослідження історії галузей її художньої культури, важливішою із яких є художня література. Ставиться мета визначити особливості становлення і формування соціології літератури шляхом аналізу змісту її джерел від зародження до кінця 20-х років ХХ ст.
В статье говорится о необходимости более полного видения развития национальной культуры, актуализации исследований истории отраслей художественной культуры, важнейшей из которых является художественная литература. Ставится цель определить особенности становления и формирования социологии литературы путем анализа содержания источников от зарождения до конца 20-х годов ХХ века.
The article talks about the need for a more complete vision of national culture development, updated studies of the history of the industries of art and culture, the most important of which is fiction. The aim is to determine the features of development and formation of sociology of literature by analyzing the content of sources from the origin to the end of the 20-ies of XX century.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14073
Appears in Collections:Випуск 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aliyeva.pdf473.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.