DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13994
Title: Теоретичне підґрунтя і практичні потреби дослідження процесу змін форми правління в сучасній Україні
Authors: Мироненко, П. В.
Keywords: форма державного правління
модернізація
форма государственного правления
модернизация
form of Government modernization
democracy
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Мироненко П. В. Теоретичне підґрунтя і практичні потреби дослідження процесу змін форми правління в сучасній Україні / П. В. Мироненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 395-400
Abstract: У даній статті здійснено аналіз теоретичних основ та практичного виміру трансформації української форми правління.
В предлагаемой статье осуществлен анализ теоретических основ и практического измерения трансформации украинской формы правления.
The proposed article presents an analysis of the theoretical basis and practical measurement of transformation of the Ukrainian Government.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13994
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myronenko.pdf296.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.