DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13993
Title: Класифікація політичних конфліктів
Authors: Лікарчук, Д. С.
Keywords: конфлікт
політичний конфлікт
внутрішньополітичний конфлікт
конфликт
политический конфликт
внутриполитический конфликт
conflict
political conflict
internal conflict
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Лікарчук Д. С. Класифікація політичних конфліктів / Д. С. Лікарчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 388-394
Abstract: Становлення політичної конфліктології, як незалежної та самостійної науки, пройшло великий шлях. До сьогоднішніх днів політичний конфлікт, вважають частиною соціології. Хоча з 70-х років ХХ століття, політичний конфлікт розпочав самостійний шлях. Невід’ємною частиною становлення політичних конфліктів – є їх класифікація. Дійсно, в даній тематиці використовуються соціологічні знання, але вони пояснюють і віддзеркалюють сутність політичних конфліктів.
Становление политической конфликтологии, как независимой и самостоятельной науки, прошло большой путь. До сегодняшних дней политический конфликт, считают частью социологии. Хотя с 70-х годов ХХ века, политический конфликт начал самостоятельный путь. Неотъемлемой частью становления политических конфликтов - является их классификация. Действительно, в данной тематике используются социологические знания, но они объясняют и отражают сущность конфликтов.
Becoming Political Conflict as an independent and independent science went a long way. To the present day political conflict, consider part of sociology. Although the 70’s of XX century, political conflicts began independent way. An integral part of the formation of political conflict - is their classification. Indeed, this subject used sociological knowledge, but they explain and reflect the nature of political conflict.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13993
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Likarchuk.pdf306.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.