DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13984
Title: Формування української національної ідентичності в умовах глобалізації освіти
Authors: Шевель, Н. О.
Keywords: національна ідентичність
глобалізація
национальная идентичность
глобализация
national identity
globalization
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Шевель Н. О. Формування української національної ідентичності в умовах глобалізації освіти / Н. О. Шевель // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 338-342
Abstract: У статті розглянуто формування української національної ідентичності в умовах глобалізації освіти. Прослідковано шляхи узгодження глобалізаційних впливів та світових цінностей з національними, констатовано потребу у гнучкості національної ідентичності. Відзначено необхідність інтегрувати українську систему освіти до міжнародних стандартів, зберігаючи при цьому власні національні інтереси.
В статье рассматривается формирование украинской национальной идентичности в условиях глобализации образования. Прослежены пути согласования глобализационных влияний и мировых ценностей с национальными, констатируется потребность в гибкости национальной идентичности. Отмечена необходимость интегрирования украинской системы образования в систему международных стандартов, сохраняя при этом собственные национальные интересы.
The article considers the formation of the Ukrainian national identity in the conditions of globalization of education. It traces the path of harmonization of the impacts of globalization and the world of values with national, noted the need for flexibility of national identity. Noted the need to integrate the Ukrainian system of education to international standards, while retaining their national interests.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13984
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevel.pdf288.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.