DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13953
Title: Молодь і молодіжна політика в Україні: проблеми і перспективи
Authors: Карнаух, А. А.
Keywords: молодь
молодіжна політика
молодежь
молодежная политика
youth
youth policy
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Карнаух А. А. Молодь і молодіжна політика в Україні: проблеми і перспективи / А. А. Карнаух // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - C. 310-316
Abstract: Наскільки сучасна молодь підготовлена до участі у державотворчих процесах, що відбуваються в Україні, що необхідно зробити в галузі молодіжної державної політики, щоб забезпечити належні умови для реалізації потенціальних можливостей підростаючого покоління, для гармонізації відносин між суспільством і молоддю – всі ці питання запропоновано на розгляд у даній статті.
Насколько современная молодежь подготовлена к участию в государственно- созидательных процессах, которые происходят в Украине, что необходимо сделать в отрасли молодежной государственной политики, чтобы обеспечить необходимые условия для реализации потенциальных возможностей подрастающего поколения, для гармонизации отношений между обществом и молодежью - все эти вопросы представлены на рассмотрение в данной статье.
As far as modern youth geared-up to participating in state creative processes which take place in Ukraine, that it is necessary to do in industry of youth public policy, to provide the proper terms for realization of potential possibilities of rising generation, for harmonization of relations between society and young people - all these questions are offered for consideration in this article.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13953
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karnaukh.pdf307.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.