DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13950
Title: Особливості політичної культури сучасної молоді в демократичному суспільстві: приклад Польщі
Authors: Дунець, В. Б.
Keywords: молодь
політична культура
Польща
молодежь
политическая культура
Польша
youth
political culture
Poland
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Дунець В. Б. Особливості політичної культури сучасної молоді в демократичному суспільстві: приклад Польщі / В. Б. Дунець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - C. 294-299
Abstract: В статті, на прикладі Польщі, автор дослідив особливості політичної культури молоді, яка народилася та виховується вже у демократичній державі після 1989 р.
В статье, на примере Польши, автор исследовал особенности политической культуры молодежи, которая родилась и воспитывается уже в демократическом государстве после 1989 г.
In this article the author researched the features of the political culture of the youth of Poland, who were born and brought up in a democratic state after 1989.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13950
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dunets.pdf301.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.