DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 2 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13907
Title: Природно-кліматичні та соціально-психологічні умови промислового розвитку Чернігівської губернії наприкінці ХІх-на початку ХХ ст
Authors: Крупенко, Оксана
Keywords: промисловий розвиток
Україна
соціально-економічна історія
Чернігівщина
промышленное развитие
Украина
социально-экономическая история
Черниговщина
socio-economic history of Ukraine
Chernihiv
industrial development
Issue Date: 2005
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Крупенко О. Природно-кліматичні та соціально-психологічні умови промислового розвитку Чернігівської губернії наприкінці ХІх-на початку ХХ ст / О. Крупенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова : До 15-річчя кафедри історії України Інституту історичної освіти / Ред. В.Й. Борисенко. - Київ : НПУ, 2005. - Серія 6 : Історичні науки, Вип.2. - С. 126-131
Series/Report no.: Серія 6, вип.2;
Abstract: У статті висвітлюються важливі аспекти соціально-економічної історії Чернігівщини у пореформенний період. Подано цікаві висновки щодо впливу природно-географічного та соціально-психологічного факторів на промисловий розвиток регіону під час модернізаційних процесів другої половини ХІХ-початку ХХ ст.
В статье раскрываются важные аспекты социально-экономической истории Черниговщины в пореформенное период. Представлены интересные выводы относительно влияния природно-географического и социально-психологического фактора на промышленное развитие региона во время модернизационных процессов второй половины XIX-начала ХХ века.
The article highlights important aspects of the socio-economic history of Chernihiv in the post-reform period. Presents interesting insights regarding the influence of natural-geographical and social-psychological factors on the industrial development of pegion during the modernization process of the second half of XIX-early XX century.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13907
Appears in Collections:Випуск 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krupenko.pdf219.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.