DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13842
Title: Політико-культурний чинник професійної компетентності управлінської еліти
Authors: Аксельрод, Р. Б.
Keywords: професійна компетентність
культура управлінської еліти
інтелектуальний капітал
профессиональная компетентность
культура управленческой элиты
интеллектуальный капитал
professional competence
managerial elite culture
intellectual capital
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Аксельрод Р. Б. Політико-культурний чинник професійної компетентності управлінської еліти / Р. Б. Аксельрод // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 275-280
Abstract: В статті розкривається питання політико-культурної складової професійної компетентності управлінської еліти, визначаються основні чинники розвитку її професійної культури, визначено роль політико-культурних чинників у прийнятті якісних політичних рішень.
В статье раскрывается вопрос политико-культурной составляющей профессиональной компетентности управленческой элиты, определяются основные факторы развития ее профессиональной культуры, определена роль политико-культурных факторов в принятии качественных политических решений.
In the article the question of political-cultural component of professional competence managerial elite, identifies the key factors of its professional culture, the role of political and cultural factors in making quality policy decisions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13842
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Axelrod.pdf299.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.