DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13840
Title: Сучасні підходи до розуміння сутності політичної модернізації
Authors: Шаповал, К. І.
Keywords: політична модернізація
органічна та вторинна модернізація
политическая модернизация
органическая и вторичная модернизация
political modernization
organic and secondary modernization
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Шаповал К. І. Сучасні підходи до розуміння сутності політичної модернізації / К. І. Шаповал // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 263-268
Abstract: У статті досліджуються основні напрями теорії політичної модернізації, концепції зарубіжних та вітчизняних вчених які стосуються даної проблематики, також висвітлюються основні моделі модернізації.
В статье рассматриваются основные направления теории политической модернизации, концепции зарубежных и отечественных учёных, какие относятся к данной проблематике, также отображаются основные модели модернизации.
In this article considers the main directions of the theory of political modernization, the concept of foreign and native scientists, which belong to the given topic, also displaying basic models of modernization.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13840
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shapoval.pdf298.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.