DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13811
Title: Політична онтологія Євромайдану як субстрат постмодерної ідентичності
Authors: Гордієнко, М. Г.
Keywords: суспільство
нація
демократія
общество
нация
демократия
society
nation
democracy
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Гордієнко М. Г. Політична онтологія Євромайдану як субстрат постмодерної ідентичності / М. Г. Гордієнко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 194-200
Abstract: Досліджується феномен Євромайдану, як автентична візія постмодерної нації, сублімація зрілого громадянського суспільства, символ демократії. Аргументується, що жертовно змагаючись за європейські цінності, український народ виборює свою національну ідентичність і державний суверенітет. Зроблено висновок, що Євромайдан генерує альтернативні смисли, уособлює великий порив до гідності, започатковує прообраз постмодерної спільноти, що базується на редукції людського духу.
Исследуется феномен Евромайдана, как аутентична перспектива постмодерной нации, сублимация зрелого гражданского общества, символ демократии. Аргументируется, что жертвенно борясь за европейские ценности, украинский народ отстаивает свою национальную идентичность и государственный суверенитет. Сделан вывод, что Евромайдан генерирует альтернативные смыслы, представляет большой порыв к достоинству, определяет прообраз постмодерного сообщества, что базируется на редукции человеческого духа.
We investigate the phenomenon Evromaydanu as authentic vision of postmodern nation sublimation mature civil society, the symbol of democracy. Argues that sacrifice fighting for European values, Ukrainian nation struggles for national identity and sovereignty. It is concluded that Evromaydan generates alternative meanings, represents a great impulse to the dignity launches prototype postmodern community, based on the reduction of the human spirit.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13811
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gordienko.pdf312.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.