DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13810
Title: Проблема наукової розробки «регіональної політики» у контексті суспільно-політичних трансформацій
Authors: Голуб’як, Н. Р.
Keywords: регіон
регіональна політика
регіональні дослідження
регион
региональная политика
региональные исследования
region
regional policy
regional studies
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Голуб'як Н. Р. Проблема наукової розробки "регіональної політики" у контексті суспільно-політичних трансформацій / Н. Р. Голуб'як // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 188-194
Abstract: У статті здійснено аналіз основної джерельної бази регіональної політики. Автором простежується процес еволюції регіональних досліджень в Європі і Україні в умовах трансформації суспільства. Розглядається ступінь наукової розробки регіональної політики як важливої складової регіонального розвитку; визначаються ключові складові регіональних досліджень на сучасному етапі.
В статье осуществлен анализ основной базы источников региональной политики. Автором прослеживается процесс эволюции региональных исследований в Европе и Украине в условиях трансформации общества. Рассматривается степень научной разработки региональной политики как важной составляющей регионального развития; определяются ключевые составляющие региональных исследований на современном этапе.
The article is analyzed the main source base of regional policy. The author traces the evolution of the process of regional studies in Europe and Ukraine in the context of transforming of society. The author considers the degree of scientific development of regional policy as an important component of regional development, identifies key components of regional research today.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13810
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holubiak.pdf306.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.