DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13809
Title: Ретроспективні виміри політики: нові напрямки дослідження
Authors: Волянюк, О. Я.
Keywords: ретроспективні виміри політики
політичні дослідження
студії пам’яті
ретроспективные измерения политики, политические исследования
политические исследования
исследование памяти
retrospective measurements of policy
political research
memory studies
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Волянюк О. Я. Ретроспективні виміри політики: нові напрямки дослідження / О. Я. Волянюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 181-187
Abstract: Здійснено спробу охарактеризувати ретроспективні виміри політики. Здійснено огляд сучасної наукової літератури, що висвітлює політичні процеси, пов'язані з продукуванням пам'яті у міжнародних політичних відносинах, а також у внутрішній державній риториці. Нові напрямки наукового пошуку, крізь призму ретроспекції, дозволяють по-новому подивитися на традиційні політичні проблеми, осмислити мотиви політичної діяльності, основи громадянського суспільства, перспективи політичного розвитку.
Предпринята попытка охарактеризовать ретроспективные измерения политики. Осуществлен обзор современной научной литературы, освещающей политические процессы, связанные с производством памяти в международных политических отношениях, а также во внутренней государственной риторике. Новые направления исследований сквозь ретроспективу позволяют по-новому взглянуть на традиционные политические проблемы, осмыслить мотивы политической деятельности, основы гражданского общества, перспективы политического развития.
This work seeks to provide a comprehensive and accessible survey of Retrospective measurements of policy. An attempt was made to characterize the perspective directions of research in memory of contemporary political science. New directions for research can take a different look at the traditional political problems, to rethink the motives of politics, the foundations of civil society, and the prospects for political development.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13809
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volyanyuk.pdf310.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.