DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 6(76) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13804
Title: Використання інформаційних технологій для відновлення пацієнтів після оперативного лікування переломів вертлюгової западини
Authors: Глиняна, О. О.
Пеценко, Н. І.
Холопова, А. В.
Кропивницька, О. О.
Keywords: технічні засоби
вертлюгова западина
відновлення
інформаційні технології
технические средства
вертлужная впадина
восстановление
информационные технологии
tehnycheskye [technical] means
vertluzhnaya hollow
restoration
information technology
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Глиняна О. О. Використання інформаційних технологій для відновлення пацієнтів після оперативного лікування переломів вертлюгової западини / О. О. Глиняна, Н. І. Пеценко, А. В. Холопова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 6 (76). - С. 29-32
Abstract: В статті розглянуто використання інформаційних технологій для відновлення пацієнтів після оперативного лікування вертлюгової западини. Розроблено алгоритм прийняття рішень реабілітологом під час процедури на технічних засобах з урахуванням функціональних показників кожного хворого. Обґрунтовано ефективне застосування технічних засобів для відновлення пацієнтів після оперативного лікування вертлюгової западини, дана позитивна оцінка використаним інформаційним технологіям. Через 12±2 днів інтенсивного застосування апаратів для пасивної розробки нижньої кінцівки після оперативного лікування переломів вертлюгової западини були отримані результати в першій групі – x = 25,4 бали (S=1,4 балів), Ме (25 %; 75 %) = 25 (25, 26) балів, (p<0,01); в другій групі результати залишились майже не змінними та становили – x = 13,1 балів (S=2,8 балів), Ме (25 %; 75 %) = 13,5 (10, 15) балів, (p>0,05). Використання апаратів для пасивної розробки кульшового суглоба в першій групі дало змогу нам отримати за шкалою Harrisa через 12 місяців – x = 92 балів (S=5,5 бали) та в другій – x = 75,0 балів (S = 5,6 бали), (p<0,01).
В статье рассматривалось использование информационных технологий для восстановления пациентов после оперативного лечения переломов вертлужной впадины. Разработан алгоритм принятия решения реабилитологом во время процедуры з учетом функциональных показателей каждого пациента на технических средствах. Обосновано эффективное использование технических средств для восстановления пациентов после оперативного лечения вертлужной впадины, дана позитивная оценка использованным информационным технологиям. Через 12±2 дней интенсивного использования аппаратов для пассивной разработки нижней конечности после оперативного лечения переломов вертлужной впадины были получены результаты в первой группе – x = 25,4 бали (S=1,4 балів), Ме (25 %; 75 %) = 25 (25, 26) балов, (p<0,01); во второй группе результаты остались почти не изменными и составили – x = 13,1 балів (S=2,8 балів), Ме (25 %; 75 %) = 13,5 (10, 15) балів, (p>0,05). ). Использование аппаратов для пассивной разработки тазобедренного сустава в первой группе позволило нам получить по шкале Harrisa через 12 месяцев - = 92 баллов (S = 5,5 балла) и во второй - = 75,0 баллов (S = 5,6 балла), (p <0,01).
In Article examine using information technology for rapid recovery after patsyentov of treatment perelomov vertluzhnoy hollow. Adoption is designed algorithm solutions reabylytolohom time treatment with uchetom function indicatos on patient everybody of technical capital. Using effective of technical assets for recovery after surgical patsyentov of treatment vertluzhnoy hollow given positive use of evaluation of information technology. After 12 ± 2 days intensively using apparatov passyvnoy for development of lower necessity of treatment after surgical fracture vertluzhnoy hollow been received results of the first in the group - = 25.4 points (S = 1,4 points), Me (25%; 75%) = 25 (25, 26) balov, (p <0,01); t the group results second abode no almost unchanged to - = 13.1 points (S = 2,8 points), Me (25%; 75%) = 13.5 (10, 15) points, (p> 0,05 ). Using apparatov for development passyvnoy hip joints of the first in the group we allowed get on the scale Harrisa 12 months - 92 = ballov (S = 5,5 Balla) and the second t - = 75.0 ballov (S = 5,6 Balla) ( p <0,01).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13804
Appears in Collections:Випуск 6(76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Glynyanaya_Petrenko_Kholopova_Kropivnitskogo.pdf345.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.