DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13746
Title: Державна політика та стратегії сша у сфері інформаційної безпеки в умовах глобальних викликів
Authors: Морозова, В. О.
Keywords: інформація
інформаційна безпека
національна безпека
информация
информационная безопасность
национальная безопасность
іnformation
information security
national security
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Морозова В. О. Державна політика та стратегії США у сфері інформаційної безпеки в умовах глобальних викликів / В. О. Морозова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 154-159
Abstract: В статті розглядаються сутність політики США у сфері інформаційної безпеки; основні пріоритети державної політики у сфері інформаційної безпеки, що полягають у створення чіткої стратегії як засобу посилення безпеки та надійності інформаційних систем держави.
В статье рассматриваются сущность политики США в сфере информационной безопасности; основные приоритеты государственной политики в сфере информационной безопасности, которые заключаются в создании стратегии как средства повышения безопасности и надежности информационных систем государства.
This article examines the nature of U.S. policy in the field of information security. The main priorities of the state policy in the field of information security is to create a clear strategy as a means of strengthening the safety and security of the information systems of the state.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13746
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morozova.pdf298.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.