DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13744
Title: Конфлікт цивілізацій у сучасному глобалізованому світі: геополітичний та релігійний виміри
Authors: Маруховський, О. О.
Keywords: глобалізація
вестернізація
глобализация
вестернизация
globalization
Westernization
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Маруховський О. О. Конфлікт цивілізацій у сучасному глобалізованому світі: геополітичний та релігійний виміри / О. О. Маруховський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 148-154
Abstract: У статті досліджується характер основних (геополітичного і релігійного) аспектів конфлікту цивілізацій; розкривається сутність та вплив процесів глобалізації і вестернізації на геополітичну ситуацію в світі.
В данной статье исследуется характер основных (геополитического и религиозного) аспектов конфликта цивилизаций; раскрывается сущность и влияние процессов глобализации и вестернизации на геополитическую ситуацию в мире.
This article explores the nature of main (geopolitical and religious) aspects of the conflict of civilizations; reveals the essence and influence of globalization and Westernization on the geopolitical situation in the world.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13744
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maruhovsky.pdf310.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.