DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13727
Title: Політичні цінності та їх сутність
Authors: Дьоміна, О. С.
Keywords: цінності
політичні цінності
політична культура
ценности
политические ценности
политическая культура
values
political values
political culture
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Дьоміна О. С. Політичні цінності та їх сутність / О. С. Дьоміна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 105-110
Abstract: Розглядаються існуючі підходи до розуміння природи та сутності цінностей. Визначено місце і роль політичних цінностей в практичній політиці. Встановлено зв'язок політичних цінностей з політичною культурою суспільства. Наводиться класифікація політичних цінностей. Розкривається зміст політичних цінностей через їх роль у житті суспільства.
Рассматриваются существующие подходы к пониманию природы и сущности ценностей. Определенно место и роль политических ценностей в практической политике. Установлена связь политических ценностей с политической культурой общества. Приводится классификация политических ценностей. Раскрывается содержание политических ценностей через их роль в жизни общества.
Existing approaches to understanding of the nature and essence of values are considered. The place and role of political values in practical policy is certain. Connection of political values with political culture of society is established. Classification of political values is given. The maintenance of political values through their role in society life reveals.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13727
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deminа.pdf300.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.