DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13726
Title: Зовнішньополітична програма курсу держави в умовах глобалізації: теоретичний аспект
Authors: Завадська, О. Р.
Keywords: зовнішньополітична складова курсу держави
імідж держави
стратегія держави
внешнеполитическая составляющая курса государства
имидж государства
стратегия государства
government strategy in foreign policy
image of the state
strategy
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Завадська О. Р. Зовнішньополітична програма курсу держави в умовах глобалізації: теоретичний аспект / О. Р. Завадська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 121-126
Abstract: Дослідження присвячується окресленню чинників, що впливають на формування зовнішньополітичної програми курсу держави в умовах глобалізації. До уваги беруться особливості інформаційної складової іміджу держави, використання ресурсного потенціалу, складові її внутрішньої політики у процесі прояву країни на світовій арені.
Исследование посвящается определению факторов, влияющих на формирование внешнеполитической программы курса государства в условиях глобализации. Учитываются особенности информационной составляющей имиджа государства, использования ресурсного потенциала, составляющие ее внутренней политики в процессе проявления государства на мировой арене.
Research is dedicated to outlining the factors influencing the government strategy in foreign policy in the context of globalization. Taken into account the features of the information component of the country's image, the use of resources, components of its internal policy into manifestation on the world stage.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13726
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zavadska.pdf307.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.