DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13724
Title: Легітимація політичних інститутів України у контексті транзитних викликів
Authors: Шаповаленко, М. В.
Keywords: політична система
політична влада
Конституція
политическая система
политическая власть
Конституция
political system
political power
Constitution
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Шаповаленко М. В. Легітимація політичних інститутів України у контексті транзитних викликів / М. В. Шаповаленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 91-98
Abstract: Практика останніх десятиліть свідчить, що найбільш вразливими до геополітичних викликів є країни, в яких почалися процеси демократизації внаслідок третьої та четвертої «хвиль» трансформації. Багато демократичних переходів проявили чіткі тенденції до зменшення впливу демократичних інститутів на політику та зростання привабливості авторитаризму в очах населення. За результатами моніторингу Діму свободи Україна посідає у групі країн під назвою «гібридний» режим. Політична система України є вкрай вразливою щодо зовнішніх чинників та геополітичних викликів.
Практика последних десятилетий свидетельствует, что наиболее хрупкими перед геополитическими вызовами, являются государства, ставшими на путь преобразований, во время «третьей»/ «четвертой волны» демократизации. Многие из демократических транзитов демонстрируют четкие тенденции уменьшения влияния институтов демократии на политику и усиление привлекательности авторитаризма. По результатам мониторинга Дома свободы Украина по-прежнему относится к группе «гибридных режимов». Политическая система страны по-прежнему остается беззащитной перед вызовами как демократического транзита, так и геополитическими вызовами.
Dramatic dispersion of regime outcomes after an initial transition to competitive regimes has occurred in many parts of the world in the third and fourth waves of democratization. Many transitions to competitive regimes failed, resulting in a burgeoning number of competitive authoritarian regimes that sponsor controlled elections. Some regimes have status hybrid regimes. Freedom House’s monitoring shows that Ukraine is hybrid regime. Political system of Ukraine is very instability and fragile under external factor. This article is devoted to analysis of some features of political institutions. Permanent political crisis during several years increases potential risks for Ukrainian independent and authoritarian tendencies.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13724
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shapovalenko.pdf314.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.