DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13718
Title: Проблеми організації сучасного інформаційно-комунікаційного простору в Україні
Authors: Гаращук, Є. В.
Keywords: політична комунікація
інформаційно-комунікаційний простір
политическая коммуникация
информационно-коммуникационное пространство
political communication
information and communication space
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Гаращук Є. В. Проблеми організації сучасного інформаційно-комунікаційного простору в Україні / Є. В. Гаращук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 110-114
Abstract: Розглянуто проблеми розвитку і організації політичних комунікацій в сучасній Україні і роль іміджу в інформаційно-комунікаційному просторі.
Рассмотрены проблемы развития и организации политических коммуникаций в современной Украине и роль имиджа в информационно-коммуникационном пространстве.
Deals with the problems of development and organization of political communication in modern Ukraine and the role of image in the information and communication space.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13718
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Garashchuk.pdf287.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.