DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13714
Title: Адміністративне виселення радянських громадян німецького, фінського, болгарського та грецького походження з постійного місця проживання в роки Другої світової війни
Authors: Зубченко, Світлана Петрівна
Keywords: друга світова війна
радянська влада
національна політика
етнічні спільності
репресії
депортації
Вторая мировая война
советская власть
национальная политика
этнические сообщества
репресии
депортация
repression
deportation
he second world war
the Soviet government
national policy
ethnic community
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя
Citation: Зубченко С. П. Адміністративне виселення радянських громадян німецького, фінського, болгарського та грецького походження з постійного місця проживання в роки Другої світової війни / С. П. Зубченко // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2016. - Вип. 81 : Серія: Історичні науки, № 4. - С. 136-144
Series/Report no.: Вип.81. Серія "Історичні науки" № 4;
Abstract: У статті розглядаються основні напрями, форми і методи репресивної національної політики радянського керівництва в роки Другої світової війни щодо різних етнічних спільнот, зокрема німців, фінів, болгар, греків. Проаналізовано причини, масштаби й особливості депортації народів з місць постійного проживання за політичною і соціальною поведінкою, етнічними та релігійними ознаками, а також їх наслідки.
В статье рассматриваются основные направления, формы и методы репрессивной национальной политики советского руководства в годы Второй мировой войны в отношении различных этнических общностей, в частности немцев, финов, болгар, греков. Проанализированы причины, масштабы и особенности депортации народов из мест постоянного проживания по политическим и социальным поведением, этническим и религиозным признакам, а также их последствия.
The article discusses the main directions, forms and methods of repressive national policies of the Soviet leadership during the Second world war in relation to the various ethnic communities, particularly the Germans, Finns, Bulgarians, Greeks. Analyzed the causes, the extent and characteristics of the deportation of peoples from their places of permanent residence on political and social behavior, ethnic and religious grounds, as well as their consequences
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13714
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zubchenko.pdf294.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.