DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13705
Title: Технології сприяння розвитку громадянського суспільства: практики посткомуністичних країн
Authors: Зеленько, Г. І.
Keywords: громадянське суспільство
технології розвитку громадянського суспільства
державна стратегія розвитку громадянського суспільства
гражданское общество
технологии развития гражданского общества
государственная стратегия развития гражданского общества
civil society
development of civil society
the government strategy for the civil society development
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Зеленько Г. І. Технології сприяння громадянського суспільства: практики посткомуністичних країн / Г. І. Зеленько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 49-61
Abstract: У процесі становлення громадянського суспільства тільки держава має право видавати нормативно-правові акти, створюючи нормативно-правовий простір для діяльності громадських організацій. Це дає можливість формувати державні програми сприяння розвитку громадянського суспільства. У даній публікації ставиться за мету оглянути основні складові державних програм у країнах ЦСЄ та Україні.
В процессе становления гражданского общества только государство имеет право издавать нормативно - правовые акты, создавая нормативно - правовое пространство для деятельности общественных организаций. Это дает возможность формировать государственные программы содействия развитию гражданского общества. В данной публикации является целью рассмотреть основные составляющие государственных программ в странах ЦВЕ и Украины.
In the process of civil society development only the state has the power to issue regulations, creating a legal space for the activities of NGOs. This makes it possible to form a government program to promote civil society. This publication refers aimed to examine the basic components of state programs in CEE and the Ukraine.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13705
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelenko.pdf375.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.