DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 13(спецвипуск) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13701
Title: Умови і перспективи життєздатності громадянського суспільства в Україні
Authors: Горбатенко, В. П.
Keywords: громадянське суспільство
посттоталітарна держава
громадські організації
гражданское общество
посттоталитарное государство
общественные организации
civil society
post totalitarian State
social organizations
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Горбатенко В. П. Умови і перспективи життєздатності громадянського суспільства в Україні / В. П. Горбатенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 34-39
Abstract: Проаналізовано стан і можливості розвитку громадянського суспільства в Україні. Показано основні напрями формування і зміцнення його інституціональної структури та механізми взаємодії з державою. Доведено, що майбутнє громадянського суспільства пов’язане з розвитком громадських організацій, які поступово перебиратимуть на себе функції держави.
Проанализировано состояние и возможности развития гражданского общества в Украине. Показаны основные направления формирования и укрепления его институциональной структуры и механизмы взаимодействия с государством. Доказано, что будущее гражданского общества связано с развитием общественных организаций, которые будут постепенно перебирать на себя функции государства.
Analysis of status and opportunities of civil society development in Ukraine. The basic directions of formation and consolidation of its institutional structures and mechanisms of cooperation with the State. It is proved that the future of civil society related to the development of social organizations that will gradually go through the functions of the State.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13701
Appears in Collections:Випуск 13(спецвипуск)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorbatenko.pdf298.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.