DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 20. Біологія » Випуск 6 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13697
Title: Методика структуризації та формалізації учбових медико-біологічних декларативних знань на основі когнітивних прототипів
Authors: Рижов, О. А.
Попов, А. М.
Васильчук, Н. Г.
Keywords: когнітивний прототип
когнітивна структура
патерн
семантика зв'язків
паразитологія
комп'ютерне навчання
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Рижов О. А. Методика структуризації та формалізації учбових медико-біологічних декларативних знань на основі когнітивних прототипів / О. А. Рижов, А. М. Попов, Н. Г. Васильчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 20: Біологія, Вип. 6. - С. 197 - 206
Abstract: Описаний підхід для структуризації і формалізації медико-біологічних декларативних знань на прикладі дисципліни «Паразитологія», в основі якої покладено когнітивно-теоретичні уявлення про механізми сприймання і засвоєння знань людиною і практико-педагогічні прийоми підготовки робочих зошитів. Розроблено програмне забезпечення з Web – інтерфейсом, яке дозволяє здійснювати структуризацію і формалізацію знань учбового курсу, формувати формалізовані когнітивні структури і зберігати їх в базі даних. Описана покрокова методика розробки еталонної моделі знань з допомогою розробленого ПО на основі прототипів когнітивних структур, які розглядаються нами як фрейм і каркас, навколо якого знання повинні накопичуватись і систематизуватись в свідомості того хто навчається. Проаналізовані перспективи використання еталонної моделі знань формалізованої на основі КП в комп’ютерних системах дистанційного навчання.
The paper describes an approach for structuring and formalizing of declarative knowledge by way of example ‘Parasitology’ course, which is ground on cognitive-theoretical ideas about the mechanisms of human information perception and practical-pedagogical techniques about workbook design. We have developed a Web-based software that is aimed to help in structuring of subject learning concepts, gather and manipulate the formalized cognitive structures and store them in a database. We have described in detail the stepped method of elaborating the etalon model of declarative knowledge with the help of the developed software based on cognitive prototypes (CP) that we see as an armature around which educational declarative knowledge should be gathered and organized in students’ minds. The prospects of leveraging the knowledge model based on CP as a part of Computer Educational Systems were discussed.
Описан подход для структуризации и формализации медико-биологических декларативных знаний на примере дисциплины «Паразитология», в основе которого положены когнитивно-теоретические представления о механизмах восприятия и усвоения знаний человеком и практико-педагогические приёмы подготовки рабочих тетрадей. Разработано программное обеспечение с Web - интерфейсом, которое позволяет осуществлять структуризацию и формализацию знаний учебного курса, формировать формализованные когнитивные структуры и сохранять их в базе данных. Описана пошаговая методика разработки эталонной модели знаний с помощью разработанного ПО на основе прототипов когнитивных структур, которые рассматриваются нами как фрейм или каркас, вокруг которого знания должны накапливаться и упорядочиваться в сознании обучаемого. Проанализированы перспективы использования эталонной модели знаний формализованной на основе КП в компьютерных системах дистанционного обучения.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13697
Appears in Collections:Випуск 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryzhov.pdf584 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.