DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 16 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13645
Title: Russia’s information warfare against Ukraine. Asymmetric response
Authors: Dzherdzh, S.
Keywords: information
emotion
stereotypes
інформація
емоція
стереотип
информация
эмоция
стереотип
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Dzherdzh S. Russia's information warfake against Ukraine. Asymmetric response = Інформаційна війна Росії проти України. Асиметрична відповідь / S. Dzherdzh // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 16. - С. 79-82
Abstract: The article analyzes the stereotypes that are formed from the emotions that arise in response to the image created by announcements. This article assesses the anti-Ukrainian rhetoric of Russian propaganda, the disinformation defined as a basic of the information war against Ukraine; the Russian media create fictional news about Ukraine via manipulation, simulation and actors. There is necessity of finding alternatives to counter the information war, activity of the psychological operations units; and forming the overall communication strategy and use asymmetric response to the Russian hybrid war.
У статті проаналізовано стереотипи сприйняття, які формуються з емоцій, що виникають як реакція на образ, створений інформаційними повідомленнями. У статті здійснено оцінку антиукраїнської риторики російської пропаганди, визначено дезінформацію, як основну тактику інформаційної війни проти України, створення російськими ЗМІ вигаданих новин про Україну за допомогою маніпуляцій, імітацій та акторів. Обґрунтовано необхідність пошуку альтернативи здійснення протидії інформаційній війні, участь у цьому підрозділів психологічних операцій. Запропоновано формувати загальну комунікативну стратегію та застосовувати асиметричні відповіді на російську гібридну війну.
В статье проанализированы стереотипы восприятия, которые формируются из эмоций, возникающих как реакция на образ, созданный информационными сообщениями. В статье осуществлена оценка антиукраинской риторики российской пропаганды, определена дезинформация, как основная тактика информационной войны против Украины, создание российскими СМИ вымышленных новостей об Украине с помощью манипуляций, имитаций и актеров. Обоснована необходимость поиска альтернативы осуществления противодействия информационной войне, участие в этом подразделений психологических операций. Предложено формировать общую коммуникативную стратегию и применять асимметричные ответы на российскую гибридную войну.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13645
Appears in Collections:Випуск 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzherdzh.pdf275.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.