DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3(72) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13622
Title: Порівняння техніко-тактичних дій крайніх захисників на чемпіонаті світу з футболу 2014 року
Authors: Жосан, І. А.
Хоменко, В. В.
Шалар, О. Г.
Keywords: футбол
техніко-тактичні дії
крайні захисники
soccer
technical and tactical actions
cornerbacks
футбол
футбол
крайние защитники
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Жосан І. А. Порівняння техніко-тактичних дій крайніх захисників на чемпіонаті світу з футболу 2014 року / І. А. Жосан, В. В. Хоменко, О. Г. Шалар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 03 (72) 16. - С. 60-63
Abstract: Встановлені кількісні та якісні показники техніко-тактичних дій крайніх захисників на чемпіонаті світу з футболу 2014 року. Контингент дослідження склали найкращі захисники світу, які виступали в провідних футбольних командах світу. За допомогою відеозаписів ігор визначено кількість вдало виконаних дій: відборів м’яча (підкати, відбирання) ведення м’яча, передачі м’яча (на близьку, середню та дальню дистанцію), зупинок, обвідок, ударів (головою, ногою). Доведено, що техніко-тактичні дії гравців у сучасному футболі тісно пов’язано з ігровими функціями на футбольному полі. Особливості техніко-тактичних дій крайніх захисників полягають в наступному: 60% всіх дій крайніх захисників складають короткі передачі та зупинки. На основі дослідження визначено вагомість окремих техніко-тактичних дій для гравців відповідно до специфіки ігрового амплуа. Провідними для крайніх захисників є: відбір, короткі, середні та довгі передачі.
Quantitative and qualitative indicators of technical and tactical actions cornerbacks for the FIFA world Cup 2014. The contingent of the research consists of the best defenders of the world who acted in the leading football teams in the world. Using video games determined the number of successfully performed actions: selection of the ball (tackles, selection) dribbling, passing the ball (at close, medium and far distance), stops, strokes, blows (head, foot). Proven technical and tactical actions of players in modern football is closely associated with gaming functions on the football field. Features technical and tactical actions cornerbacks are as follows: 60% of all actions cornerbacks are short transmit and stop. Based on the study determined the significance of individual technical-tactical actions of players, respectively, for the specific positions. Leading for cornerbacks is: selection, short, medium and long passes.
Установлены количественные и качественные показатели технико-тактических действий крайних защитников на чемпионате мира по футболу 2014 года. Контингент исследования составили лучшие защитники мира, которые выступали в ведущих футбольных командах мира. С помощью видеозаписей игр определено количество удачно выполненных действий: отборов мяча (подкаты, отбор) ведение мяча, передачи мяча (на близкую, среднюю и дальнюю дистанцию), остановок, обводок, ударов (головой, ногой). Доказано, что технико- тактические действия игроков в современном футболе тесно связано с игровыми функциями на футбольном поле. Особенности технико-тактических действий крайних защитников заключаются в следующем: 60% всех действий крайних защитников составляют короткие передачи и остановки. На основе исследования определена значимость отдельных технико-тактических действий для игроков соответственно специфики игрового амплуа. Ведущими для крайних защитников является: отбор, короткие, средние и длинные передачи.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13622
Appears in Collections:Випуск 3(72)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhosan.pdf337.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.