DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 3(72) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13615
Title: Типологічні особливості нервової системи танцюристів в спортивних танцях, які впливають на формування емоційної стійкості
Authors: Єрмолаєва, Я. С.
Keywords: танці
емоції
стійкість
особистість
спорт
діяльність
ефективність
темперамент
dancing
temperament
emotional stability
dancers
sports
activities
effectiveness
танцы
тип темперамента
эмоциональная устойчивость
танцоры
спорт
деятельность
эффективность
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Єрмолаєва Я. С. Типологічні особливості нервової системи танцюристів в спортивних танцях, які впливають на формування емоційної стійкості / Я. С. Єрмолоєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 03 (72) 16. - С. 55-57
Abstract: Мета: визначення типу темпераменту у спортивних танцях, для ефективного формування емоційної стійкості у танцюристів. Завданнями дослідження було вивчення особистісних особливостей спортсменів в спортивних танцях, що впливають на їх емоційну стійкість, а також визначення умов формування емоційної стійкості, які залежать від типу темпераменту танцюристів. Матеріал: у дослідженні взяли участь 40 спортсменів у віці 12-14 років. Результати: встановлено, при обстеженні танцюристів на виявлення типу темпераменту, з 40 спортсменів, які брали участь у дослідженні, у 13 танцюристів (32%) переважає тип темпераменту, як холерик, у 2 танцюристів (5%) такий тип темпераменту, як флегматик, у 21 танцюриста (53%) сангвінік і у 4 танцюристів (10%) меланхолічний тип темпераменту.
Purpose: To determine the type of temperament in ice dancing, for the effective formation of emotional stability dancers. The objectives of the study was to study the personality characteristics of athletes in the dance couple, affecting their emotional stability, as well as determining the conditions for the formation of emotional stability dancing, which depending on the type of temperament dancers. Material: The study involved 40 dancers 12-14 years old. Results: It was found during the examination of dancers in determining the type of temperament, of 40 athletes, dancers who participated in the study, 13 dancers (32%) dominated temperamenta - choleric type, dancer 2 (5%) - phlegmatic, 21 dancers (53 %) - sanguine dancer and 4 (10%) - melancholic.
Цель: определения типа темперамента у спортивных танцах, для эффективного формирования эмоциональной устойчивости у танцоров. Задачами исследования было изучения личностных особенностей спортсменов в танцевальной паре, влияющие на их эмоциональную устойчивость, а также определения условий формирования эмоциональной устойчивости танцевальных пар, которые завися от типа темперамента танцоров. Материал: в исследовании приняли участие 40 спортсменов в возрасте 12-14 лет. Результаты: установлено, при обследовании танцоров на определения типа темперамента, из 40 спортсменов, которые принимали участие в исследовании, у 13 танцоров (32%) преобладает холерический тип темперамента, у 2 танцоров (5%) флегматический тип темперамента, у 21 танцора (53%) сангвинический тип темперамента и у 4 танцоров (10%) – меланхолический тип темперамента.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13615
Appears in Collections:Випуск 3(72)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yermolaieva.pdf304.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.