DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка » Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13508
Title: Оновлений ДСТУ 3017 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» : досягнення і відкриті питання
Authors: Харитоненко, Олена Іванівна
Keywords: типологія видань
види видань
критерії
принципи і методи класифікації видань
typology of publications
types of publications
criteria
principles and methods of classification of publications
типология изданий
виды изданий
критерии
принципы и методы классификации изданий
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Харитоненко О. І. Оновлений ДСТУ 3017 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» : досягнення і відкриті питання / О . І. Харитоненко // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій : збірник наукових праць / НПУ імені М. П. Драгоманова. − К., 2017. − Випуск VІ «Журналіст, видавець і редактор: проблеми фахової діяльності». – С. 63-84
Abstract: У статті проаналізовані досягнення на шляху оновлення ДСТУ 3017, яке відбулося в 2015 році. Висловлені зауваження щодо низки неточностей і суперечностей у поданій класифікації. Стаття є проблемною, її мета − привернення уваги науковців до спірних питань типології видань і означення потреби в широкій фаховій дискусії.
The article analyzes the positive changes in the section «Types of publications on the nature of the information sign» updated DSTU 3017 in 2015. The artcle also commentes some inaccuracies and contradictions in the presented classification.
В статье проанализированы позитивные изменения в разделе «Виды изданий по знаковой природе информации» обновленного в 2015 году ДСТУ 3017. Высказаны замечания относительно некоторых неточностей и противоречий в представленной классификации.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13508
Appears in Collections:Наукові праці Факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharytonenko E..PDF499.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.