DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13434
Title: Впровадження програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в освітній процес дошкільних навчальних закладів України (кінець ХХ-го - початок ХХІ ст.: 1991–2012 рр.)
Authors: Довбня, Софія Олегівна
Keywords: програмово-методичне забезпечення
программно-методическое обеспечение
ігрова діяльність
игровая деятельность
діти дошкільного віку
дети дошкольного возраста
Issue Date: 30-Jan-2015
Publisher: "Diamond trading tour"
Citation: Довбня С. О. Впровадження програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в освітній процес дошкільних навчальних закладів України (кінець ХХ-го - початок ХХІ ст.: 1991–2012 рр.) / Довбня С.О. // Педагогика Современная наука. Новый взгляд : сборник научных докладов. - Вроцлав : Diamond trading tour. - 2015.- С. 81-87
Abstract: Період – кінця ХХ-го – початку ХХІ ст.: 1991–2012 рр. в Україні – ознаменований переходом до утвердження нової системи цінностей в суспільстві, створенням національно зорієнтованої законодавчо-правової основи системи освіти, програмотворенням змісту дошкільної освіти спрямованої на розвиток особистості дитини, впровадженням компетентнісної парадигми. Нові пріоритети й цінності мали вплив на впровадження програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в сучасну педагогічну практику дошкільних навчальних закладів. Головним завданням сучасного дошкільного навчального закладу, на думку вітчизняних науковців (А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Кудикіна, Т. Поніманська та ін.) є формування в дітей ігрової компетенції, що, в свою чергу, є невід’ємним компонен- том їхньої загальної компетентності (соціальної, комунікативної, інформативної, когнітивної, загальнокультурної, спеціальної) тощо. Підсумовуючи результати аналізу впровадження програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в сучасну педагогічну практику з урахуванням напрацьованого досвіду, можемо стверджувати, що всі розробки авторських ігор різних видів та планування ігрової діяльності дітей дошкільного віку ґрунтуються на наукових розробках у площині ігрової діяльності дошкільників (використання гри як провідної діяльності дітей дошкільного віку, як засобу формування дитячої особистості, ігрової компетенції).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13434
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dovbnia_SO_PI.pdf93.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.