DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет філософії та суспільствознавства » Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавства »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13367
Title: Проблема діаспори в сучасному православ'ї
Authors: Корнійчук, Юлія Юріївна
Keywords: православ’я
православна діаспора
міжправославні відносини
Всеправославний собор
Eastern Orthodoxy
orthodox diaspora
inter-orthodox relations
Great Orthodox Council
православие
православная диаспора
межправославные отношения
Всеправославный Собор
Issue Date: 2016
Publisher: Логос
Citation: Корнійчук Ю. Ю. Проблема діаспори в сучасному православ'ї / Ю. Ю. Корнійчук // Історія релігій в Україні. XXVI Міжнародна наукова конференція (24-26 травня 2016 р.). – Л. : Логос, 2016. – Кн. ІІ-ІІІ. – C. 284-292
Abstract: The article is devoted to researching the Eastern Orthodox diaspora phenomenon in the modern world. It contains a brief overview of Eastern Orthodox diaspora history in the West, an analysis of the major problems of the Eastern Orthodox diaspora and modern attempts of its minimization. Статья посвящена исследованию феномена православной диаспоры в современном мире. Содержится краткий обзор истории формирования православного присутствия на Западе, рассматриваются ключевые проблемы функционирования православной диаспоры и современные попытки их решения или минимизации. Стаття присвячена дослідженню феномену православної діаспори в сучасному світі. Міститься короткий огляд історії формування православної присутності на Заході, розгляд основних проблем її функціонування та сучасних спроб їх розв'язання чи мінімізації.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13367
Appears in Collections:Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korniichuk - Problema diaspory v suchasnomu pravoslavji.pdf408.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.