DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет філософії та суспільствознавства » Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавства »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13366
Title: Християнсько-юдейський діалог у ХХ столітті: екуменічний контекст
Authors: Корнійчук, Юлія Юріївна
Keywords: екуменічний рух
Голокост
Всесвітня рада церков
християнсько-юдейський діалог
экуменическое движение
Холокост
Всемирный совет церквей
христианско-иудейский диалог
ecumenical movement
Holocaust
World Council of Churches
Christian-Jewish dialogue
Issue Date: 2011
Citation: Корнійчук Ю. Ю. Християнсько-юдейський діалог у ХХ столітті: екуменічний контекст / Ю. Ю. Корнійчук // Юдаїзм: дослідження історії та віровчення. Матеріали Між­народної молодіжної релігієзнавчої школи з юдаїки / Наук. ред. А. М. Басаурі Зюзіна, В. В. Черноіваненко. - К., 2011.– С. 242-250.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню розвитку християнсько-юдейського діалогу у ХХ столітті, зокрема, після Другої Світової війни та Голокосту. В тексті розглядаються головні інституційні спроби такого діалогу, ключові документи, які його регулюють, досягнення та виклики такого діалогу для обох сторін. Статья посвящена исследованию развития христианско-иудейского диалога в ХХ веке, в частности, после Второй мировой войны и Холокоста. В тексте рассматриваются главные попытки институализации такого диалога, регулирующие его документы, а также, достижения и вызовы такого диалога для обеих сторон. The article investigates the development of Christian-Jewish dialogue in the twentieth century, in particular, after World War II and the Holocaust. The author examines the main institutional efforts of such dialogue, key documents that regulate this dialogue, and the main achievements and challenges of this dialogue to both parties.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13366
Appears in Collections:Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korniichuk. pdfСтаття (матеріали літньої школи з юдаїки)308.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.