DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 12. Психологічні науки » Випуск 1 (46) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13343
Title: Психологічна природа соціальної зрілості як вагома передумова професійної успішності майбутніх фахівців соціономічного профілю
Authors: Комар, Таїсія Василівна
Keywords: зрілість
особистісна зрілість
соціальна зрілість
професійна зрілість особистості
maturity
personal maturity
social maturity
professional maturity of the person
зрелость
личностная зрелость
социальная зрелость
профессиональная зрелость личности
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Комар Т. В. Психологічна природа соціальної зрілості як вагома передумова професійної успішності майбутніх фахівців соціономічного профілю / Т. В. Комар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 12 : Психологічні науки, Вип. 1 (46). - С. 171-178
Abstract: У статті в руслі диференційованого підходу розглядаються поняття «особистісна зрілість», «соціальна зрілість» як істотні складові професійної зрілості майбутнього фахівця. Через призму літературних образів представлені особистісні особливості і психологічна природа соціальної зрілості особистості. На основі результатів наукових досліджень дається аналіз поняття «соціальна зрілість особистості».
In an article in the mainstream differential approach considers the concept of «personal maturity», «social maturity» as essential components of professional maturity of the future specialist. Through the prism of literary images presented personality traits and psychological nature of social maturity of the individual. On the basis of the results of research analyzes the concept of «social maturity of personality».
В статье в русле дифференцированного подхода рассматриваются понятия «личностная зрелость», «социальная зрелость» как существенные составляющие профессиональной зрелости будущего специалиста. Через призму литературных образов представлены личностные особенности и психологическая природа социальной зрелости личности. На основе результатов научных исследований дается анализ понятия «социальная зрелость личности».
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13343
Appears in Collections:Випуск 1 (46)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komar.pdf335.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.