DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13230
Title: До питання про дослідженя ролі та місця енергетичного чинника у процесах регіональної інтеграції
Authors: Гончар, Юлія Борисівна
Мальований, Олександр Олексійович
Keywords: регіональна інтеграція
євроінтеграція
Європейський Союз
інтеграційне об'єднання
теорія регіональної інтеграції
енергетичний чинник
міждисциплінарний підхід
принцип компліментарності
региональная интеграция
евроинтеграция
Европейский Союз
интеграционное объединение
теория региональной интеграции
энергетический фактор
междисциплинарный подход
принцип комплиментарности
regional integration
eurointegration
European Union
integration association
theory of regional integration
power factor
between disciplinary approach
principle of complimetare
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Гончар, Ю. Б. До питання про дослідженя ролі та місця енергетичного чинника у процесах регіональної інтеграції / Ю. Б. Гончар, О. О. Мальований // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Укр. акад. аграр. наук. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 1. - С. 212-221
Series/Report no.: Вип. 1;
Abstract: Метою статті є спроба визначати доцільність та спосіб застосування доробку теорій регіональної інтеграції в дослідженні ролі та місця енергетичного чинника в інтеграційних процесах др. пол. ХХ ст. - поч. XXI ст.
Целью статьи является попытка определить целесообразность и способ применения наработки теорий региональной интеграции в исследовании роли и места энергетического фактора в интеграционных процессах др. пол. ХХ ст. - поч. XXI ст.
The aim of the article is an attempt to determine expediency and method of application of work of theories of regional integration in research of role and place of power factor in the integration processes of др. пол. ХХ of century - поч. XXI of century .
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13230
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gonchar.pdf653.56 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf96.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.