DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 1 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13131
Title: Утворення та ідеологічна спрямованість Української партії соціалістів-федералістів у часи Центральної Ради
Authors: Трикіша, А.
Keywords: політика
державотворення
соціалістична партія
федералісти
Центральна Рада
соціалісти-федералісти
политика
государственность
социалистическая партия
федералисты
Центральная Рада
социалисты-федералисты
the Federalists
the socialists-Federalists
politics
the government
the Central Rada
the socialist party
Issue Date: 2004
Publisher: Вид-во НПУ ім.М. П. Драгоманова
Citation: Трикіша, А. Утворення та ідеологічна спрямованість Української партії соціалістів-федералістів у часи Центральної Ради / А. Трикіша // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки : До 170-річного ювілею. - Київ : НПУ , 2004. - Вип. 1. - С. 84-90.
Series/Report no.: Серія 6. Вип. 1;
Abstract: Процес становлення та організаційного оформлення УПСФ у період діяльності Центральної Ради, відбувається у руслі тих революційних подій, які проходили в Україні в 1917 р. Більш того, історія виникнення цієї партії ще раз засвідчує факт домінування ідей соціалізму та федералізму в українському національно-визвольному русі.
Процесс становления и организационного оформления УПСФ в период деятельности Центральной Рады, происходит в русле тех революционных событий, которые проходили в Украине в 1917 г. Более того, история возникновения этой партии еще раз подтверждает факт доминирования идей социализма и федерализма в украинском национально-освободительном движении.
The process of formation and institutionalization of the UPSF in the period of activity of the Central Rada, is in line with those of the revolutionary events that took place in Ukraine in 1917, moreover, the history of this party once again confirms the dominance of the ideas of socialism and federalism in the Ukrainian national liberation movement.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13131
Appears in Collections:Випуск 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trykisha.pdf303.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.