DSpace at library NPU Dragomanova » Філософія освіти » 2006 рік » № 3 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13055
Title: Свобода вибору в освіті: передумови сучасної демократії
Authors: Де Груф, Ян
Keywords: державa
«свобода освіти»
освітні процедури
общество
«cвобода образования»
образовательные процедуры
society
“freedom of education”
educational procedures
Issue Date: 2006
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Ян де Груф Свобода вибору в освіті: передумови сучасної демократії / Де Груф Ян // Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал. – 2006. № 3(5) // Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, 2006. – С. 208-215
Abstract: В статті розглядається визначальна роль законодавства в демократичному розвитку держави. Порівнюються законодавчі освітні акти різних країн. Аналізується вислів «свобода освіти», показані різні підходи до його розуміння. Автор звертає увагу на освітні процедури (передбачені законодавством), що перешкоджають розвитку свободи освіти. Серед них: реєстрація, ліцензія, атестація, акредитація. На прикладах тоталітарних країн, зокрема, СРСР та нацистької Германії, показано порушення свободи в освіті. Освітнє законодавство повинно стати спонукальним фактором процесів змін, дати законне підґрунтя зміненої та покращеної системи освіти, запровадити структуру для підтримки демократизації через освіту.
В статье рассматривается решающая роль законодательства в демократическом развитии общества. Сравниваются законодательные образовательные акты разных стран. Анализируется выражение «Свобода образования», показаны различные подходы к его пониманию. Автор обращает внимание на образовательные процедуры (предусмотренные законодательством), препятствующие развитию свободы образования. Среди них регистрация, лицензия, аттестация, аккредитация. На примерах тоталитарных стран, в частности СССР, нацистской Германии, показаны нарушения свободы в образовании. Образовательное законодательство должно стать побудительным фактором процессов изменений, дать законные основания для изменения и улучшения системы образования, для поддержки демократизации через образование.
In the given paper the decisive role of legislation in democratic development of the society is reviewed. The legislative educational documents of the different countries are compared. The expression “freedom of education” is analyzed. The different approaches to its understanding are described. The author pays attention to the range of educational procedures (envisaged by the legislation), that put obstacles in the way of development of educational freedom. These are registration, license, attestation and accreditation. The violation of freedom in education is described on examples of totalitarian countries such as USSR and Nazi Germany. Educational legislation must stimulate the changes, prepare legal ground for modified and improved system of education, and implement structure for democratization support by means of education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13055
Appears in Collections:№ 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
De Groof.pdf113.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.