DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12948
Title: Здоров’язберігальний режим та читацька діяльність розумово відсталих учнів на уроках літератури
Authors: Кравець, Ніна Павлівна
Keywords: здоров’язберігальний режим
розумово відсталі учні
здоров’я
діалогові технології
літературні ігри
мультимедійні технології
умственно отсталые ученики
здоровье
здоровьесберегательный режим
литературные игры
диалоговые технологии
мультимедийные технологии
Issue Date: 2016
Publisher: Вінниця: ТОВ "Планер" , 2016
Citation: Кравець Н. П. Здоров’язберігальний режим та читацька діяльність розумово відсталих учнів на уроках літератури / Кравець Н. П. // Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна (16–17 вересня 2016 р.): в 3 т. / Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти», Міжнародна академія екології і здоров’я, м. Вільнюс, Латвія, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; за заг. ред. М.Б. Євтуха та В.М. Федорця. – Вінниця: ТОВ "Планер" , 2016. – 198 с.- 95-98
Abstract: Проаналізовано особливості фізичного та психічного стану здоров’я розумово відсталих учнів підліткового віку. З метою корекції наявних в учнів порушень здоров’я доведено необхідність застосування на уроках літератури педагогічних технологіїй здоров’язберігального змісту: літературних ігор, діалогових та мультимедійних технологій.
Проанализированы особенности физического и психического состояния здоровья умственно отсталых учащихся подросткового возраста. С целью коррекции нарушений здоровья в учеников доказана необходимость использования на уроках литературы педагогических технологий здоровьесберегательного содержания, в частности литературных игр, диалоговых и мультимедийных технологий.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12948
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravets_vinnytsa4.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.