DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12775
Title: Відновлення радянської влади на західноукраїнських землях у період визволення їх Червоною Армією (1944-1945 рр.)
Authors: Чернега, Петро Макарович
Keywords: друга світова війна
влада радянська
західна Україна
вторая мировая война
власть советская
западная Украина
the Soviet government
Western Ukraine
the second world war
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во Національного військово-історичного музею України
Citation: Чернега П. М. Відновлення радянської влади на західноукраїнських землях у період визволення їх Червоною Армією (1944-1945 рр.) / П. М. Чернега // Воєнна історія Галичини та Закарпаття : матеріали Всеукр. наук. військ. -іст. конференції, 15 квітня 2010 р. : науковий збірник / М-во оборони України, Нац. військ.-іст. музей України, Акад. сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, Львівський іст. музей. - Київ, 2010. - С. 570-573
Abstract: В статті йдеться про те, що для подолання антикомуністичних настроїв, керівництво СРСР ставило за мету подолати недовіру населення до комуністичної ідеології і представників радянської влади, що дискредитували себе у 1939-1941 рр.
В статье говорится о том, что для преодоления антикоммунистических настроений, руководство СССР ставило целью преодолеть недоверие населения к коммунистической идеологии и представителей советской власти, которые дискредитировали себя в 1939-1941 гг
The article says that to overcome the anti-Communist sentiments, the Soviet leadership aimed to overcome the distrust of the population towards the Communist ideology and the representatives of the Soviet government, discredited in 1939-1941
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12775
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernega_1.pdf140.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.