DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12774
Title: Внесок волинського магната Ф.Ф.Терещенка у розвиток вітчизняної авіації у роки Першої світової війни
Authors: Чернега, Петро Макарович
Шахрай, Тетяна
Keywords: Перша світова війна
меценатство
авіація
Терещенко Ф. Ф.
Первая мировая война
авиация
Tereshchenko, F.
aviation
the first world war
patronage
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во Національного військово-історичного музею України
Citation: Чернега П. М. Внесок волинського магната Ф.Ф.Терещенка у розвиток вітчизняної авіації у роки Першої світової війни / П. М. Чернега, Т. Шахрай // Воєнна історія Галичини та Закарпаття : Матеріали Всеукр. наук. військ. -іст. конференції, 15 квітня 2010 р. : науковий збірник / М-во оборони України, Нац. військ.-іст. музей України, Акад. сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, Львівський іст. музей. - К., 2010. - С. 159-161
Abstract: В статті йдеться про те, що загальновідома родина Терещенків зробила вагомий внесок не лише у розвиток економіки, створення картинних галерей та музеїв, що стали загальнонаціональним надбанням, підтримці талановитої молоді й митців, будівництві православних храмів, а й у розвиток вітчизняної авіації, зокрема у будівництво монопланів і аеропланів нової конструкції.
В статье говорится о том, что общеизвестная семья Терещенко сделала весомый вклад не только в развитие экономики, создание картинных галерей и музеев, которые стали общенациональным достоянием, поддержке талантливой молодежи и художников, строительстве православных храмов, но и в развитие отечественной авиации, в частности в строительство монопланов и аэропланов новой конструкции.
The article said that well-known family Tereshchenko has made a significant contribution not only to the economy, the creation of art galleries and museums that became a national treasure, supporting talented youth and artists, the construction of Orthodox churches, but also to the development of domestic aviation, in particular in the construction of monoplanes and airplanes of a new design.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12774
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernega.pdf112.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.