DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12773
Title: Організація радянської табірної мережі для військовополонених в українському Прикарпатті в 1944-1945 рр.
Authors: Потильчак, Олександр Валентинович
Keywords: друга світова війна
військовополонені
табірна мережа
Україна
вторая мировая война
военнопленные
лагерная сеть
Украина
prisoners
the camp network
the second world war
Ukraine
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во Національного військового-історичного музея України
Citation: Потильчак О. В. Організація радянської табірної мережі для військовополонених в українському Прикарпатті в 1944-1945 рр. / О. В. Потильчак // Воєнна історія Галичини та Закарпаття : матеріали Всеукр. наук. військ. -іст. конференції, 15 квітня 2010 р. : науковий збірник / М-во оборони України, Нац. військ.-іст. музей України, Акад. сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, Львівський іст. музей. - Київ, 2010. - С. 553-556
Abstract: У статті, на основі архівних матеріалів із Фондів Галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України, автор здійснив спробу комплексного вивчення питання організації і розвитку мережі стаціонарних таборів НКВС СРСР для військовополонених на території Прикарпатського регіону УРСР у 1944-1945 рр. Виділено причини та основні чинники, котрі визначали особливості, характер й інтенсивність процесу організації таборів.
В статье, на основе архивных материалов из Фондов Отраслевого государственного архива Министерства внутренних дел Украины, автор предпринял попытку комплексного изучения вопроса организации и развития сети стационарных лагерей НКВД СССР для военнопленных на территории Прикарпатского региона УССР в 1944-1945 гг Выделены причины и основные факторы, которые определяли особенности, характер и интенсивность процесса организации лагерей.
The article, based on archival materials from the Funds of the Branch state archive of the Ministry of internal Affairs of Ukraine, the author has attempted a comprehensive study of the question of organization and development of a network of permanent camps of the NKVD of the USSR for prisoners of war on the territory of Carpathian region of the USSR in 1944-1945 Allocated causes and the main factors that defined the characteristics, the nature and intensity of the process of organizing the camps.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12773
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potylchak.pdf216.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.