DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12740
Title: Поліаспектний аналіз етапів кооперативного руху в Україні постреволюційної доби
Authors: Журба, Михайло Анатолійович
Пахтунов, Олександр
Сушко, Олександр Олександрович
Keywords: економіка
Україна
кооперативний рух
громадські об'єднання
споживча кооперація
экономика
Украина
кооперативное движение
общественные объединения
потребительская кооперация
social enterprises
cooperative movement
the economy
Ukraine
consumer cooperatives
Issue Date: 1998
Publisher: Вид-во НПУ ім.М. П. Драгоманова
Citation: Журба М. А. Поліаспектний аналіз етапів кооперативного руху в Україні постреволюційної доби / М. А. Журба, О. С. Пахтунов, О. О. Сушко // Перша світова війна і слов'янські народи : Матеріали міжнародної наукової конференції, 14-15 травня 1998р. / М-во освіти України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 1998. - С. 239-245
Abstract: Визначення громадського кооперативного руху як однієї з важливих складових створення суверенної держави з дійсно потужною аграрно-економічною базою вимагає історико-аналітичного обліку розвитку кооперації на різних її етапах. В своїй політиці держава виходила з принципу невтручання в діяльність кооперації, сприяючи її розвитку через кредитно-фінансову і податкову системи. Становлення власної української кооперації відбувалося упродовж короткої доби національно-визвольних змагань.
Определение общественного кооперативного движения как одной из важных составляющих создания суверенного государства с действительно мощной аграрно-экономической базой требует историко-аналитического учета развития кооперации на различных ее этапах. В своей политике государство исходило из принципа невмешательства в деятельность кооперации, способствуя ее развитию через кредитно-финансовую и налоговую системы. Становление собственной украинской кооперации происходило в течение короткого времени национально-освободительного движения.
The definition of social cooperative movement as an important part of establishing a sovereign state with a really strong agricultural economic base requires a historical and analytical account of the development of societies at various stages. In its policy, the state proceeded from the principle of non-interference in the activities of societies, contributing to its development through financial and tax system. The emergence of a Ukrainian cooperation occurred within a short time of the national liberation movement.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12740
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhurba.pdf204.55 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf221.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.