DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12735
Title: Союзницька допомога чи військово-економічна експансія? До питання про економічну політику Німеччини в Україні у 1918 р.
Authors: Виговський, Микола Юрійович
Потильчак, Олександр Валентинович
Keywords: Перша світова війна
експансія
історія України
історія Німеччини
економічна політика
Пангерманський союз
українська політика
українське питання
первая мировая война
экспансия
история Украины
история Германии
экономическая политика
Пангерманский союз
украинская политика
украинский вопрос
pengemaskinian politics
Ukrainian question
The first world war
expansion
history of Ukraine
history of Germany
economic policy
Issue Date: 1998
Publisher: Вид-во НПУ ім.М. П. Драгоманова
Citation: Виговський М. Ю. Союзницька допомога чи військово-економічна експансія? До питання про економічну політику Німеччини в Україні у 1918 р./ М. Ю. Виговський, О. В. Потильчак // Перша світова війна і слов'янські народи : Матеріали міжнародної наукової конференції, 14-15 травня 1998р. / М-во освіти України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 1998. - С. 81-90
Abstract: Вирішення власних економічних проблем на четвертому році Першої світової війни значна частина німецького військово-політичного істеблішменту вбачала у заволодінні потенційно значним продовольчим і сировинним потенціалом України . Остаточно ця ідея постає у вигляді конкретних планів у кінці ХІХ-на початку ХХ ст., коли питання про переділ Світу та захоплення чужих територій силою зброї було поставлене німецьким імперіалізмом на порядок денний як першочергове.
Решения собственных экономических проблем на четвертом году Первой мировой войны значительная часть немецкого военно-политического истеблишмента видела в завладении потенциально значительным продовольственным и сырьевым потенциалом Украины . Окончательно эта идея предстает в виде конкретных планов в конце ХІХ-начале ХХ ст., когда вопрос о переделе Мира и захват чужих территорий силой оружия был поставлен немецким империализмом на повестку дня как первоочередной.
Solve their own economic problems in the fourth year of the First world war, a large part of the German military-political establishment, saw in the seizure of potentially significant food and raw material potential of Ukraine . Finally, this idea appears in the form of specific plans in the end of XIX-beginning of XX century, when the question of the redivision of the World and the seizure of foreign territories by force of arms was supplied by German imperialism on the agenda as a priority.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12735
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vygovskyy.pdf312.74 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf221.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.