DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12644
Title: Підпільна діяльність незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність": 1983-1988 рр.
Authors: Телегуз, Андрій Володимирович
Keywords: солідарність
профспілка
підпільна діяльність
реакція
протестні рухи
комуністичний режим
ПОРП
солидарность
профсоюз
подпольная деятельность
реакция
протестное движение
коммунистический режим
Issue Date: 2009
Publisher: Вид-во "Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України"
Citation: Телегуз, А. В. Підпільна діяльність незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність": 1983-1988 рр. / А. В. Телегуз // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. - К. : Сталь, 2009. - № 2 (49)'2009. - С. 152-157.
Series/Report no.: № 2(49);
Abstract: У статті висвітлюється маловідома сторінка історії опозиційного руху «Солідарність» у 80-і роки XX ст. Розглядаються форми і особливості підпільної боротьби профспілки у роки реакції.
В статье освещается малоизвестная страница истории оппозиционного движе­ ния «Солидарность» в 80-е годы XX в. Рассматриваются формы и особенности подпольной борьбы проф­союза в годы реакции.
This article enlightens the unknown page in the history of the opposition movement «Solidarity» in the 80s of the XX century. The forms and features of underground struggle of trade union in the years of the oppression were considered
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12644
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teleguz.pdf430.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.