DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12505
Title: Російський імперський етнос в думках О. Довженка
Authors: Лущай, Володимир Іванович
Keywords: Україна
щоденник
російський імперський етнос
етногенез
націогенез
етапи
ознаки
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Лущай, В. І. Російський імперський етнос в думках О.Довженка / В. І. Лущай // Україна в етнокультурному вимірі століть. Творчість Олександра Довженка як дзеркало колоніального минулого українського народу (до 120-річчя з дня народження митця) : збірник наукових праць : матеріали на допомогу викладачам, вчителям, студентам й учням вузів і шкіл / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 4. - С. 199-208
Series/Report no.: Вип. 4;
Abstract: Розглядається проблема ґенези російського імперського етносу, зокрема й у контексті поглядів українського кінорежисера О. Довженка. Наголошується на імперській природі російського етносу, аналізуються етапи його формування і ознаки, робиться висновок про імперську стадію націогенезу як новітнє явище в етногенетичних процесах
The problem of genesis Russian imperial ethnicity, including in the context of attitudes Ukrainian film director Alexander Dovzhenko. It is noted in the imperial nature of Russian ethnicity, analyzes the stages of its formation and characteristics, it is concluded that the imperial Nation-building stage as a new phenomenon ethnogenetical processes
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12505
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lushchay.pdf142.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.