DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12481
Title: Угорські військовополонені в Українській РСР (1945-1950): до проблеми динаміки чисельності контингенту
Authors: Потильчак, Олександр Валентинович
Keywords: табори
Друга світова війна
репатріація
Українська РСР
угорські військовополонені
Украинская ССР
лагеря
вторая мировая война
репатриация
repatriation
The second world war
the Ukrainian SSR
Hungarian prisoners of war
camps
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Потильчак О. В. Угорські військовополонені в Українській РСР (1945-1950): до проблеми динаміки чисельності контингенту / О. В. Потильчак // Україна в етнокультурному вимірі століть : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 2. - С. 516-527
Series/Report no.: Вип.2;
Abstract: У контексті долі угорських бранців радянського полону в роки Другої світової війни аналізуються показники динаміки чисельності цього національного контингенту в таборах на території Української РСР у повоєнний період.
В контексте судьбы венгерских узников советского плена в годы Второй мировой войны анализируются показатели динамики численности этого национального контингента в лагерях на территории Украинской ССР в послевоенный период.
Indicators of dynamics the national contingent in the camps on the Ukrainian SSR territory in post-war period are analyzed in the context of the fate of Hungarian prisoners in Soviet captivity during the Second World War
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12481
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potylchak.pdf266.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.