DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 31 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1234
Title: Інноваційні теоретико-методологічні підходи до навчання студентів в контексті сучасних освітніх систем
Authors: Стрілець, С.І.
Keywords: педагогічні технології
інноваційні освітні технології
новітні теоретико-методологічні підходи
підготовка майбутніх учителів початкової освіти
educational technology
innovative educational technologies
innovative theoretical and methodological approaches
education of future teachers of primary degree
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Стрілець С.І. Інноваційні теоретико-методологічні підходи до навчання студентів в контексті сучасних освітніх систем / С.І. Стрілець / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 31 : збірник наукових праць / за ред. проф. М. С. Корця. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – C. 253-259
Abstract: У статті розглянуто, як інтеграція вищої школи в світовий освітній простір позначається на змінах в організації освіти, виборі змісту, форм і методів навчання. З’ясовано, що впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, а також ознайомлення студентів з такими технологіями дозволить поглибити і розширити зміст інших дисциплін, що вивчаються. Це сприятиме розвитку особистості фахівця, майбутнього викладача, здатного вирішувати завдання освіти з використанням інноваційних технологій в умовах інформаційного суспільства.
The article declares, how the integration of higher education into the world educational space reflects the changes in the organization of education, and the selection of the content, forms and methods of teaching occur in communication with the new educational requirements. The introduction of innovative technologies in the educational process, as well as providing students with such technologies will allow deepening and expanding the scope of the other studied disciplines. It will contribute to the development of the personality of the future specialist, teacher, capable to solve problems of education with the use of innovative technologies in the conditions of informative society.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1234
Appears in Collections:Випуск 31

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46.pdf288.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.