DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет корекційної педагогіки та психології » Наукові праці Факультету корекційної педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12224
Title: Parents participation in upbringing their children's with mental retardation as active readers
Other Titles: Участь батьків розумово відсталих учнів у вихованні їх як активних читачів
Authors: Kravets, Nina Pavlivna
Keywords: parents
children with mental retardation
reading
literature
development
батьки
сім’я
розумово відсталі учні
читання літератури
корекція
розвиток
Issue Date: 2016
Publisher: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna (Austria)
Citation: Kravets N.P. Parents participation in upbringing their children's with mental retardation as active readers / N.P. Kravets // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna (Austria). 2016. − P. 310−314.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: This research paper identified the parents’ multiple roles in the education of children with intellectual disabilities. The study was conducted with the purpose to identifying the role of parents in development of assessment tool, need assessment of functional skills on the example of children’s upbringing as active readers.
Проаналізовано участь батьків розумово відсталих учнів у вихованні їх як активних читачів та доведено необхідність активізації діяльності батьків щодо активізації дитячого читання.
Description: 1. Бех І.Д. Особистість народжується в сім’ї / І.Д. Бех // Початкова школа. − 1994. − №2. – С. 8−10. 2. Вольнова Л. М. Батьківська сім’я як соціально-педагогічний чинник деліквентної поведінки неповнолітніх / Вольнова Л. М. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова [Текст]. − 2010. − Вип. 10. − С. 212-214. (Серія 11). 3. Выготский Л.С. Собрание сочинений : в 6 т. / ред. А.М.Матюшкина. – Т.3. Генезис высших психических функций. – М. : Педагогика, 1983. – 368 с. 4. Кравець Н.П. Використання батьками усної народної творчості під час підготовки дитини до оволодіння читанням і письмом / Н.П.Кравець // Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім’ї: поряди батькам / за ред.. В.І.Бондаря, В.В.Засенка. – К. : Науковий світ, 2005.– С. 185 – 200. 5. Кравець Н.П Використання комп’ютерних технологій у процесі роботи розумово відсталих школярів з творами художньої літератури / Н.П.Кравець // Особлива дитина: навчання і виховання. − 2014. – №1/69 січень-лютий-березень. – С. 28–37. 6. Кравець Н.П. Евристичний метод на уроках літературного читання у роботі з розумово відсталими учнями : зб. наук. пр. / Н.П. Кравець // Серія соціально-педагогічна /за ред. В.О. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам’янець-Подільський: ПП. «Медобори-2006», 2012. – 404 с. – Вип. ХХ1. В двох частинах. Ч. 2. – С. 139–148. URI htt://enpuir. npu. edu.ua/handle/123456789/11694. 7. Кравець Н.П. Корекційна робота з розумово відсталими учнями на уроках літературного читання : навч. посіб. / Н.П.Кравець. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – 199 с. 8. Кравець Н.П. Літературні ігри і виховання розумово відсталих учнів як активних читачів / Н.П. Кравець. // Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. пр. / за ред. В.М.Синьова, О.В.Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП. Медобори-2006, 2015. – Том І. – С. 155– 173. 9. Кравець Н.П. Особистісний розвиток молодших школярів з порушеннями інтелекту в умовах сім’ї засобами художньої літератури / Н.П.Кравець // Діти з особливими потребами в початковій школі: поради батькам. Книга 3 ; за ред. В.І.Бондаря, В.В.Засенка. – К. : Науковий світ, 2006. – С. 154– 174. 10. Кравець Н.П. Підготовка руки до письма / Н.П.Кравець // Дошкільне виховання. – 2003. – №10. – С. 18–19. 11. Кравець Н.П. Метод творчого читання і формування читацької діяльності розумово відсталих учнів / Н.П. Кравець // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Вип..21 ; відп. ред. В.М.Синьов. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. –С.119 – 124. 12. Лалаева Р.И. Нарушения устной речи умственно отсталых школьников и способы их коррекции / Р.И.Лалаева. – М. : Просвещение, 2001. – 276 с. 13. Макаренко А.С. Воспитание в семье / А.С.Макаренко. – М. : Просвещение, 1985. – 236 с. 14. Панкратова Н.В. Социальный и биологический аспекты родительства / Н.В.Панкратова // Социс, 2006. – №10 (270). – С.116–123. 15. Петько Л.В. Англійська мова для студентів-психологів та дефектологів. Дидактичний матеріал для практичних занять та самостійної роботи студентів з іноземної мови зі спеціальностей: 6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)», 6.030102 «Психологія», 6.030103 «Практична психологія»: навч. посібник для студентів, магістрантів, аспірантів. – К. : Талком, 2015. – 160 с. 16. Петько Л.В. Активізація творчого розвитку особистості учнів як фактор педагогічної майстерності вчителя іноземної мови / Л.В.Петько // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 2. – С. 99–103. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7840 17. Петько Л.В. Професійно орієнтовані технології навчання ІМ як засіб формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент: зб. наук. пр. − Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – Вип. 18. – С. 179−188. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8391 18. Спиваковская А.С. Как быть родителями: (О психологии родительской любви) /А.С.Спиваковская. – М. : Педагогика, 1986. – 160 с. 19. Узлов Н.Д. Удовлетворенность браком, семейная адаптация, и сплоченность в семьях с детьми и без детей / Н.Д.Узлов // Семейная психология и семейная терапия, 2011. – №1. – С.24- 33. 20. Kravets N.P. Readiness of Mentally Retarded Pupils-Teenagers to the Reader’s Activity Mastering /N.P. Kravets //Intellectual Arhive. – 2015. – Volume 4. Num. 4 (July). Series “Education & Pedagogy”. – Toronto: Shiny Word Corp. – PP. 123–136. URI httр://enpuir. npu. edu.ua/handle/123456789/8413 21. Kravets N.P. Accounting for conditions affecting the reading activity of mentally retarded students / N.P. Kravets // «Economics, management, law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles. − Edizioni Magi. − Roma, Italia, 2016. – РP. 226−229. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10513 22. Kravets N.P. Factors that complicate the reading activity of mentally retarded Students /N.P.Kravets // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. Psychology, Pedagogy and Education. – Les Editions L’Originale, Paris, France, 2016. – P. 252. – PP. 451−455. URI http://enpuir. npu. edu.ua/handle/123456789/10518
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12224
ISBN: 978-3-903115-63-7
Appears in Collections:Наукові праці Факультету корекційної педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravets N, 2016, Austria.pdfфахова стаття236.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.