DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 31 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1221
Title: Тенденції розвитку суспільства і їх впливи на соціально-професійну орієнтацію учнів
Authors: Піддячий, М.І.
Keywords: профільне навчання
соціально-професійна орієнтація
зміст освіти
компетентність
конкурентоздатність
type teaching
socially-professional orientation
maintenance of education
competence
competitiveness
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Піддячий М.І. Тенденції розвитку суспільства і їх впливи на соціально-професійну орієнтацію учнів / М.І. Піддячий / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 31 : збірник наукових праць / за ред. проф. М. С. Корця. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – C. 184-192
Abstract: У статті обґрунтовується необхідність розвитку соціально-професійної орієнтації й створення соціально-культурної ситуації, сприятливої для входження в соціально-професійне середовище та сприйняття норм, цінностей, правил цього середовища й адаптації, індивідуалізації, інтеграції в ньому. Визначено шляхи соціально-професійної орієнтації та виокремлено компетентнісний підхід з метою формування компетентностей достатніх для забезпечення рівня конкурентоздатності в “життєвому” середовищі.
The necessity of development of socially-professional orientation and creation of socio-cultural situation, friendly to included in a socially-professional environment and perception of norms, values, rules of this environment and adaptation, individualization, integration in it is grounded in the article. Certainly ways of socially-professional orientation and competence approach is selected with the purpose of forming of competence sufficient for providing of level of competitiveness in a “vital” environment.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1221
Appears in Collections:Випуск 31

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33.pdf233.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.